In Catalogue

In Catalogue

In ấn Catalogue từ lâu đã được xem là kênh tiếp thị sản phẩm vô cùng độc đáo và hữu hiệu khi có thể nâng doanh thu lên đến đôi chỉ sau một năm áp dụng. Những thực nghiệm về phương thức này không thiếu dẫn chứng trên thị trường chính vì vậy, nhu cầu sử dụng cũng ngày...